Hire
Writers
Editors
Home Tour

About
About Read What's New Help Join Faith
Writers
Forum
My Account Login
Shop
Save
Support
Book
Store
Learn
About
Jesus
  

Get Our Devotional             Win Publishing Package             Detailed Navigation

The HOME for Christian writers! The Home for Christian Writers!
 
Devotionals PLEASE ENCOURAGE
AUTHOR BY COMMENTING


  LEAVE COMMENT ON ARTICLE   SEND A PRIVATE MESSAGE
  HIRE THIS WRITER
REPORT ARTICLE

 TRACK THIS AUTHOR ADD TO MY FAVORITES
corner
What's New
 
corner
 
MAS MAHALAGA
by Willer Manares
10/08/13
For Sale
Author requests article critique


  Mail
 

Ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang mayaman at matagumpay na magsasaka...

Ang bukirin ng isang mayamang tao ay may saganang ani. Tinanong niya ang kanyang sarili, "Ano’ng gagawin ko ngayon, wala na akong mapaglagyan ng aking ani?" Sabi pa niya, "Alam ko na ang gagawin ko! Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki para sa lahat ng aking ani." Sasabihin ko sa aking sarili, "Marami ka ng naipon para sa mahabang panahon. Magpahinga ka na lamang; kumain, uminom at magpasarap sa buhay." Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, "Hangal, sa gabi ring ito’y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan din ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha pa rin naman sa paningin ng Diyos.
Tingnan ang Lucas 12:16-21
Sinabi rin ni Jesus...
Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa; dito’y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit; doo’y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso.
Tingnan ang Mateo 6:19-21
Sabi ni Jesus...
Ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa?
Tingnan ang Marcos 8:36
Mabubuhay ka ba para sa kayamanan ng mundo habang pinapabayaan mo ang iyong walang hanggang kaluluwa?

Lumilipas ang mundo, at ang mga bagay na narito, ngunit ang sinumang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman.
Tingnan ang 1 Juan 2:15-17


Ano ang kalooban ng Diyos?
Lahat ng kumikilala kay Jesu-Cristo upang maligtas at nananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Tingnan ang Juan 6:40


PLEASE ENCOURAGE AUTHOR, LEAVE COMMENT ON ARTICLE
Read more articles by Willer Manares or search for other articles by topic below.


If you died today, are you absolutely certain that you would go to heaven? You can be! TRUST JESUS NOW


Read More - Free Reprints, Main Site Articles, Most Read Articles or highly acclaimed Challenge Articles. Read Great New Release Christian Books for FREE in our Free Reads for Reviews Program. Christian writers can JOIN US at FaithWriters for Free. Grow as a Writer and help spread the Gospel.


The opinions expressed by authors do not necessarily reflect the opinion of FaithWriters.com.

Hire a Christian Writer, Christian Writer Wanted, Christian Writer Needed, Christian Content Needed
Find a Christian Editor, Hire a Christian Editor, Christian Editor, Find a Christian Writer
 
corner
Corner
This article has been read 162 times     < Previous | Next >


Member Comments
Member Date
TRUST JESUS TODAY
Free Audio Bible
500 Plus Languages
Faith Comes By Hearing.com